Lennart Jönsson

Socionom, leg. psykoterapeut

Individuell psykoterapi
Parterapi
Handledning

Om mig

Vi som arbetar som psykoterapeuter har en gedigen utbildning. Först en akademisk grundexamen (t.ex. psykolog, socionom, präst, sjuksköterska), därpå en psykoterapeutisk tvåårig grundutbildning (tidigare kallad steg 1, den ingår i psykologutbildningen), flerårig egen terapi, praktiskt terapiarbete under handledning och därefter en treårig påbyggnadsutbildning (steg 2) innan vi kan bli legitimerade psykoterapeuter. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen och skall garantera att psykoterapeuter över hela landet har samma kvalifikationer.

För egen del är jag socionom och legitimerad psykoterapeut. Jag är medlem i Psykoterapicentrum, som är en intresseorganisation för en stor del av landets legitimerade psykoterapeuter med psykodynamisk inriktning.

Under många år har jag haft mottagning i Stockholm och Enköping, men har det senaste året koncentrerat verksamheten till en ny mottagning i Sala.

Jag arbetar med individuella psykoterapier och parterapier som inte är tidsbestämda, men även med korttidsterapier och kris- och stödsamtal med mer kognitiv inriktning. Dessa sker under ett begränsat antal timmar. Jag erbjuder också handledning för arbetsplatsgrupper.

Mottagning

Ring mig

Maila mig

Högsta 135
733 96 Sala

0730 - 654 637

lennart.jsn@gmail.com

Administration - Powered by WordPress - Skapad av Superklaro Webbproduktion