Lennart Jönsson

Socionom, leg. psykoterapeut

Individuell psykoterapi
Parterapi
Handledning

Att gå i psykoterapi

Så här går det oftast till när man börjar i psykoterapi. Vi talas vid i telefon och bestämmer tid för ett första samtal. Terapin inleds med att vi träffas ett par gånger med syftet att ta reda på två saker. Dels om du tror och känner att du skulle kunna ha förtroende för mig och trivas i vårt samarbete, dels om jag tror att jag kan vara till någon hjälp för dig.

Kommer vi fram till att vi skall inleda en psykoterapi, bestämmer vi oss för någon av följande modeller.

Vi kan påbörja ett samarbete som inte är bestämt i tiden. Terapin går då ut på att vi tillsammans försöker förstå hur dina problem ser ut, hur svårigheterna hindrar dig i det dagliga livet, men också vad de kan tänkas ha sin grund i. Det är inte jag som talar om och förklarar vad du har för problem, det är du som kan ta upp och tala om precis vad du vill, i nuet och i det förflutna. Tillsammans försöker vi passa ihop bitarna i det komplicerade pussel som är ditt liv. Terapin har inga förutbestämda gränser, vare sig i tid eller vad du vill ta upp och tala om. Möjligheten att på djupet få tala om sina svårigheter och mötas av förståelse och odelad uppmärksamhet från terapeuten, är kanske det som är mest verksamt och läkande i terapin.

Du kan också från början säga att du vill koncentrera dig på ett avgränsat problemområde. Det kan gälla sorgen efter en anhörig som dött, en skilsmässa, en fobi. Då bestämmer vi oss för att träffas kanske fem, tio eller tjugo gånger och lägger tonvikten på just detta problem.

I den psykodynamiska terapiform jag arbetar, är relationen, samarbetet, mellan patient och terapeut av stor, ja avgörande, betydelse. Men det är ett samarbete där patienten har initiativet och har möjlighet att så fritt som möjligt ge uttryck för sina känslor och tankar.

Du har säkert lagt märke till att jag skriver “patient”. Det låter som någon som är sjuk. Så ser jag inte saken. Den som söker sig till psykoterapi är en person med livsproblem av olika slag. Jag använder ordet patient i dess ursprungliga form, dvs “någon som lider och uthärdar”.

”Inte bestämt i tiden”, skrev jag här ovan. Naturligtvis är psykoterapin alltid tidsbestämd i ett avseende: Vi träffas regelbundet, vanligen en gång i veckan och fyrtiofem minuter varje gång.

Landstingen träffar avtal endast med ett litet antal terapeuter, som då kan erbjuda sina patienter terapi till reducerad kostnad. Som privatpraktiserande psykoterapeut utan sådant avtal är jag därför tvungen att ta ett patient- eller handledararvode, som täcker mina kostnader. Jag diskuterar arvodet med varje enskild patient eller handledningsgrupp.

Jag har strikt tystnadsplikt och sekretess. Inget av det vi talar om, förs vidare.

 

Mottagning

Ring mig

Maila mig

Högsta 135
733 96 Sala

0730 - 654 637

lennart.jsn@gmail.com

Administration - Powered by WordPress - Skapad av Superklaro Webbproduktion