Psykoterapimottagning i Sala

Individuell psykoterapi
Parterapi
Handledning

Psykoterapimottagning i Sala

Individuell psykoterapi
Parterapi
Handledning

Välkommen

Jag heter Lennart Jönsson och har i mer än tjugo år varit verksam som privatpraktiserande psykoterapeut. Jag har haft mottagning i Stockholm och i Enköping och på senare år enbart i Sala. Där har jag som legitimerad psykoterapeut bedrivit individuell terapi och parterapi, men på grund av den coronapandemi som utbröt i Sverige vårvintern 2020 har jag hållit mottagningen stängd en tid, men öppnar den nu igen.

På den här hemsidan vill jag beskriva hur jag arbetar och hur jag ser på den psykodynamiskt inriktade psykoterapin.

När kan det vara dags att söka terapi?

Människor söker sig till samtalsterapi av flera olika anledningar. Man kan hamna i akuta problem och svåra skeden i livet på grund av övergrepp, sjukdomar, olyckshändelser, dödsfall, skilsmässor, ensamhet, sexualproblem, konflikter med egna barn, föräldrar eller syskon, arbetslöshet, trakasserier på arbetet mm.

Detta kan orsaka ett utdraget och många gånger svårhanterligt lidande i form av t. ex. sviktande självkänsla, nedstämdhet, oro, ångest, depression, stress, sömnbesvär, ätstörningar, men även andra krissymptom som svartsjuka, raseriutbrott, drog-, sex- och alkoholmissbruk.

Det finns också personer som söker psykoterapi på grund av ett långvarigt, mer diffust psykiskt lidande, som de inte kan se orsakerna till och som de inte kunnat komma till rätta med själva. Känslan av hjälplöshet i sådana lägen kan vara stark.

Hur går det till?

I psykoterapi erbjuds man att i samtal med terapeuten försöka förstå de inre sammanhangen, att komma till ökad insikt om sig själv och hur man fungerar och att bearbeta sina problem och svårigheter. Den process som startar när man börjar i psykoterapi, gör det möjligt att förändra och bryta de invanda tanke- och levnadsmönster som plågar en.

Men det krävs mod att blicka inåt. Den som går i psykoterapi brukar både längta efter nästa timme och frukta den. Man skulle kunna likna psykoterapi vid en inre resa eller vandring, en upptäcktsfärd i ett många gånger snårigt landskap där terapeuten följer med som en erfaren medvandrare.

Den psykodynamiskt inriktade psykoterapin är en internationellt väl ansedd metod för att  bättre förstå det mänskliga psyket och lindra psykiska problem. Den vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

På hemsidans följande sidor kan du läsa mer om vad det innebär att gå i terapi, hur man kan arbeta som psykoterapeut och vad du kan vänta dig att uppnå genom att gå i psykoterapi.

Välkommen

Jag heter Lennart Jönsson och har i mer än tjugo år varit verksam som privatpraktiserande psykoterapeut. Jag har haft mottagning i Stockholm och i Enköping och på senare år enbart i Sala. Där har jag som legitimerad psykoterapeut bedrivit individuell terapi och parterapi, men på grund av den coronapandemi som utbröt i Sverige vårvintern 2020 har jag hållit mottagningen stängd en tid, men öppnar den nu igen.

På den här hemsidan vill jag beskriva hur jag arbetar och hur jag ser på den psykodynamiskt inriktade psykoterapin.

När kan det vara dags att söka terapi?

Människor söker sig till samtalsterapi av flera olika anledningar. Man kan hamna i akuta problem och svåra skeden i livet på grund av övergrepp, sjukdomar, olyckshändelser, dödsfall, skilsmässor, ensamhet, sexualproblem, konflikter med egna barn, föräldrar eller syskon, arbetslöshet, trakasserier på arbetet mm.

Detta kan orsaka ett utdraget och många gånger svårhanterligt lidande i form av t. ex. sviktande självkänsla, nedstämdhet, oro, ångest, depression, stress, sömnbesvär, ätstörningar, men även andra krissymptom som svartsjuka, raseriutbrott, drog-, sex- och alkoholmissbruk.

Det finns också personer som söker psykoterapi på grund av ett långvarigt, mer diffust psykiskt lidande, som de inte kan se orsakerna till och som de inte kunnat komma till rätta med själva. Känslan av hjälplöshet i sådana lägen kan vara stark.

Hur går det till?

I psykoterapi erbjuds man att i samtal med terapeuten försöka förstå de inre sammanhangen, att komma till ökad insikt om sig själv och hur man fungerar och att bearbeta sina problem och svårigheter. Den process som startar när man börjar i psykoterapi, gör det möjligt att förändra och bryta de invanda tanke- och levnadsmönster som plågar en.

Men det krävs mod att blicka inåt. Den som går i psykoterapi brukar både längta efter nästa timme och frukta den. Man skulle kunna likna psykoterapi vid en inre resa eller vandring, en upptäcktsfärd i ett många gånger snårigt landskap där terapeuten följer med som en erfaren medvandrare.

Den psykodynamiskt inriktade psykoterapin är en internationellt väl ansedd metod för att  bättre förstå det mänskliga psyket och lindra psykiska problem. Den vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

På hemsidans följande sidor kan du läsa mer om vad det innebär att gå i terapi, hur man kan arbeta som psykoterapeut och vad du kan vänta dig att uppnå genom att gå i psykoterapi.