Handledning

Yrket, arbetet, är för många en viktig del av livet. Men inte sällan är förhållandena på en arbetsplats komplicerade och problematiska och svåra att komma till rätta med på egen hand. Låsningar i samarbetet mellan anställda är inte ovanliga.

Då kan handledning, enskilt eller i grupp, vara vägen ut ur en förlamande situation. Tillsammans med terapeuten ges man möjlighet att reflektera över hur man fungerar på sin arbetsplats och hur ens relationer till arbetskamraterna ser ut. Man kan på så vis få ökad förståelse både för sina egna reaktioner och andras.

Många arbetar ensamma i mentalt påfrestande yrken och kan ha stort behov av att i handledning få samtala om de svårigheter hon eller han möter i arbetet.

Hur går det till?

Handledningen kan se litet olika ut. Den kan, som sagt, ske enskilt eller i grupp. En arbetsgrupp kan i en krissituation behöva handledning så ofta som en gång i veckan, i andra fall mer sällan: var fjortonde dag, en gång i månaden eller kanske en gång per kvartal. Ibland räcker det att träffas i handledning fem gånger, i andra fall kan en arbetsgrupp ha behov av handledning under längre tid, men då kanske glesare mellan träffarna. Och handledningen kan äga rum på arbetsplatsen eller på psykoterapeutens mottagning.

Varje handledningstillfälle kan omfatta från en till tre timmar, beroende på behov och gruppens storlek.

Precis som i psykoterapi är tystnadsplikten och sekretessen från terapeutens sida strikt. Inget som sägs under handledningen förs vidare.

Handledning

Yrket, arbetet, är för många en viktig del av livet. Men inte sällan är förhållandena på en arbetsplats komplicerade och problematiska och svåra att komma till rätta med på egen hand. Låsningar i samarbetet mellan anställda är inte ovanliga.

Då kan handledning, enskilt eller i grupp, vara vägen ut ur en förlamande situation. Tillsammans med terapeuten ges man möjlighet att reflektera över hur man fungerar på sin arbetsplats och hur ens relationer till arbetskamraterna ser ut. Man kan på så vis få ökad förståelse både för sina egna reaktioner och andras.

Många arbetar ensamma i mentalt påfrestande yrken och kan ha stort behov av att i handledning få samtala om de svårigheter hon eller han möter i arbetet.

Hur går det till?

Handledningen kan se litet olika ut. Den kan, som sagt, ske enskilt eller i grupp. En arbetsgrupp kan i en krissituation behöva handledning så ofta som en gång i veckan, i andra fall mer sällan: var fjortonde dag, en gång i månaden eller kanske en gång per kvartal. Ibland räcker det att träffas i handledning fem gånger, i andra fall kan en arbetsgrupp ha behov av handledning under längre tid, men då kanske glesare mellan träffarna. Och handledningen kan äga rum på arbetsplatsen eller på psykoterapeutens mottagning.

Varje handledningstillfälle kan omfatta från en till tre timmar, beroende på behov och gruppens storlek.

Precis som i psykoterapi är tystnadsplikten och sekretessen från terapeutens sida strikt. Inget som sägs under handledningen förs vidare.