Läs mer

Man kan säga att det finns tre sätt att ta reda på om psykoterapi fungerar och hjälper patienten. Ett sätt är att fråga patienten: Har dina problem blivit mer hanterliga, har de avtagit, har de försvunnit? Ett andra sätt är att fråga terapeuten: Anser du att patienten blivit hjälpt av terapin? Det är två subjektiva sätt, som både patient och terapeut använder sig av vid avslutningen av en terapi.

Ett tredje sätt är att gå till forskningen om psykoterapi. Både svenska och internationella studier visar att psykodynamisk psykoterapi är framgångsrik när det gäller att arbeta med många av de kristillstånd och problemområden, som jag nämnt tidigare här på hemsidan. Denna terapi står sig också väl i förhållande till andra terapiformer, inte minst när det gäller terapins långsiktiga effekter.

Tänk på att det är viktigt att välja en legitimerad psykoterapeut när du söker hjälp.

För den som vill ha ytterligare information om den psykodynamiska psykoterapin och den aktuella forskningen på området, hänvisar jag till Psykoterapicentrums hemsida: www.psykoterapicentrum.se. Psykoterapicentrum ger också ut tidskriften Psykoterapi (tidigare hette den Insikten) med f.n. fyra nummer per år. Den psykodynamiska terapin är den dominerande terapiformen i Sverige.

bonad5_effected1

Läs mer

Man kan säga att det finns tre sätt att ta reda på om psykoterapi fungerar och hjälper patienten. Ett sätt är att fråga patienten: Har dina problem blivit mer hanterliga, har de avtagit, har de försvunnit? Ett andra sätt är att fråga terapeuten: Anser du att patienten blivit hjälpt av terapin? Det är två subjektiva sätt, som både patient och terapeut använder sig av vid avslutningen av en terapi.

Ett tredje sätt är att gå till forskningen om psykoterapi. Både svenska och internationella studier visar att psykodynamisk psykoterapi är framgångsrik när det gäller att arbeta med många av de kristillstånd och problemområden, som jag nämnt tidigare här på hemsidan. Denna terapi står sig också väl i förhållande till andra terapiformer, inte minst när det gäller terapins långsiktiga effekter.

Tänk på att det är viktigt att välja en legitimerad psykoterapeut när du söker hjälp.

För den som vill ha ytterligare information om den psykodynamiska psykoterapin och den aktuella forskningen på området, hänvisar jag till Psykoterapicentrums hemsida: www.psykoterapicentrum.se. Psykoterapicentrum ger också ut tidskriften Psykoterapi (tidigare hette den Insikten) med f.n. fyra nummer per år. Den psykodynamiska terapin är den dominerande terapiformen i Sverige.

bonad5_effected1