Parterapi

Paren i parterapier kan se olika ut. Det kan vara en tonåring eller vuxen person med en av sina föräldrar, det kan vara två syskon, men vanligast är två personer i ett äktenskap eller ett samboförhållande.

Här kan problemen handla om att man inte förstår varandra, inte lyssnar på varandra, att den ena parten dominerar, förtrycker, den andra. Fysisk och psykisk misshandel kan förekomma. Problemen kan handla om barnlöshet eller om att paret har svårt att orka med flera små barn, som ofta är sjuka.

Parrelationen kan ha låst sig fullständigt och man ser ingen väg ut ur svårigheterna. I en parterapi kan terapeuten hjälpa parterna att lyssna på varandra, att förstå varandra bättre, att bryta destruktiva mönster.

Liksom den individuella psykoterapin kan parterapin från början vara utan tidsgräns, men man kan också inledningsvis bestämma att terapin skall omfatta fem, tio eller fler gånger.

Liksom i individuell psykoterapi och handledning gäller strikt tystnadsplikt och sekretess från terapeutens sida.

Parterapi

Paren i parterapier kan se olika ut. Det kan vara en tonåring eller vuxen person med en av sina föräldrar, det kan vara två syskon, men vanligast är två personer i ett äktenskap eller ett samboförhållande.

Här kan problemen handla om att man inte förstår varandra, inte lyssnar på varandra, att den ena parten dominerar, förtrycker, den andra. Fysisk och psykisk misshandel kan förekomma. Problemen kan handla om barnlöshet eller om att paret har svårt att orka med flera små barn, som ofta är sjuka.

Parrelationen kan ha låst sig fullständigt och man ser ingen väg ut ur svårigheterna. I en parterapi kan terapeuten hjälpa parterna att lyssna på varandra, att förstå varandra bättre, att bryta destruktiva mönster.

Liksom den individuella psykoterapin kan parterapin från början vara utan tidsgräns, men man kan också inledningsvis bestämma att terapin skall omfatta fem, tio eller fler gånger.

Liksom i individuell psykoterapi och handledning gäller strikt tystnadsplikt och sekretess från terapeutens sida.